Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HMS)

Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmasıdır. Sürdürülebilir Yatırım (Sustainable Investing) anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve BIST sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Son Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi Finansal Raporlar
Fon İçtüzüğü Bağımsız Denetim Raporları
Fon İzahnamesi Performans Sunuş Raporları
Duyurular Portföy Dağılım Raporu
Alım - Satım Saatleri
Günlük Yönetim Ücreti Alım - Satım Yerleri
Yüzbinde 5,48 HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, HSBC Bank Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Değerleme Esasları

PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
PORTFÖY BİLGİLERİ
11.07.2024 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 801.750.482,62 TL
Birim Pay Değeri (TL)* 0,081210
Portföy Dağılımı
BPP %4,03
Diğer %2,77
Hisse Senetleri %93,20
Toplam %100,00