Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon (HDE)

Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca “Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz (Avro) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz (Avro) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.”

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Son Güncelleme Tarihi:
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi Finansal Raporlar
Fon İçtüzüğü Bağımsız Denetim Raporları
Fon İzahnamesi Performans Sunuş Raporları
Duyurular Portföy Dağılım Raporu
Alım - Satım Saatleri
Günlük Yönetim Ücreti Alım - Satım Yerleri
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Değerleme Esasları

PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi:
PORTFÖY BİLGİLERİ
Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü TL
Birim Pay Değeri (TL)*
Portföy Dağılımı
Toplam %