Ana içeriğin başı

Yatırım Fonları Bilgileri

Yatırım Fonlarına dair sıkça sorulanların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yatırım fonu ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

o Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yatırım seçenekleri giderek artmaktadır. Kişinin ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun yatırım ürününün saptanması, yatırım yaptıktan sonra ekonomik gelişmelerin günü gününe izlenerek gerektiğinde farklı enstrümanlara geçilmesi, yurtiçi ve yurtdışı yatırım yapılabilecek varlık grupları arasında en uygun dağılımın/birleşimin profesyonelce yapılması, portföydeki kıymet vadelerinin, hisse senetlerinin rüçhan hakkı kullanma sürelerinin takibi herşeyden önce geniş zaman ve bilgi gerektirir. Bu nedenle, profesyonel yöneticilerin yönetimindeki yatırım fonları, yatırımcıları tüm bu külfetlerden kurtaran araçlardır.

Bir Yatırım Fonu’na yatırım yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

 • Yatırım fonlarının da türlerine göre değişen ağırlıkla olmak üzere risk taşıdıkları unutulmamalıdır. Genellikle yüksek potansiyel getiri, yüksek potansiyel risk anlamına gelir. Bu nedenle, kişisel getiri ve risk beklentilerine uyan yatırım fonları tercih edilmelidir.
 • Seçilen yatırım fonları türleri içindeki fonların geçmiş performansları incelenmelidir. Yatırım fonlarının aylık ya da yıllık olarak o güne dek ne kadar kazanç sağladıklarına ilişkin bilgiler, kurucudan istenilebileceği gibi gazete ve dergilerde de yayınlanmaktadır. Ancak unutulmaması gereken en önemli husus, yatırım fonunun geçmişteki performansının, gelecekte de aynı ölçüde kazandıracağına dair bir garanti oluşturmayacağıdır.
 • Önerilen yatırım süresi ve yatırımcının yatırım ufku fon tercihini belirlemede çok önemli bir etkidir. Özellikle de hisse senedi içeren yatırım fonları, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir.
 • Gerek HSBC Bank şubeleri gerekse HSBC Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111’den, ilgilenilen yatırım fonuna ilişkin bilgilendirici kaynaklar istenebilir.

Yatırım Fonları arasında seçim yapılırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Piyasada faaliyet gösteren yatırım fonları arasında seçim yaparken aşağıdaki hususların göz önünde tutulması yararlı olabilir:

 • Fonun yatırım yaptığı varlıklar, fonun karşılaştırma ölçütü veya eşik seviyesinin ne olduğu, fonun hangi şemsiye fon türüne bağlı kurulduğu bilgisi, fonun geçmiş getirisi, fonun kurucusu ve bu kurucunun yönettiği diğer fonlar, fonun en yakın tarihli portföy bileşimi, fonun portföyünü yöneten portföy yöneticisi, kurucunun geçmiş dönemde fon türlerine göre sağladığı verim ve bunun aynı türdeki diğer fonlara göre başarısı, fon katılma belgelerinin alınıp satılabileceği yerler ve işlem saatleri ve katılma belgesini paraya çevirebilmek için önceden ihbar koşulunun aranıp aranmadığı.

İhbar Süresi ne demektir?

Yatırımcı olarak dilediğiniz zaman katılma belgelerini satarak bedellerini tahsil hakkına sahipsiniz. Ancak, fon içtüzüğünde belirtilmiş bulunmak koşuluyla, bazı fon kurucuları fonun nakit düzenlemesini yapabilmek için iadelerde bir kaç günlük iş günü ihbar süresi uygulayabilmektedir. Yatırımcı bu durumda, işlem taleplerini belirlenen iş günü kadar önce kurucuya bildirmek yükümlülüğündedir.

İleri fiyatlama yöntemine tabi fonlarda alım-satım esasları nedir?

Yatırım Fonları alış ve satış işlem saatleri için tıklayın.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu nedir?

• Yeni Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52.2 (07.03.2014 tarih ve 7/215 s.k.) Sayılı İlke Kararına göre Borsa İstanbul tarafından kurulan ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen “Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)’na üye olarak, bu platforma kayıtlı tüm yatırım fonlarının Bankamız tarafında da satılması zorunluluğu getirilmiştir. TEFAS Platformu 9 Ocak 2015 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir. Bu tarihten itibaren, yatırım fonu katılma paylarının (Özel Fon, Serbest Fon, Gayrimenkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Garantili Fon ve Anapara Korumalı Fonlar hariç olmak üzere) alım-satımı TEFAS Platformu üzerinden gerçekleşmektedir.. TEFAS Platformu'na üye tüm yatırım fonlarına ait içtüzüklere ve izahnamelere www.kap.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır.

9 Ocak 2015 tarihinde Platformun hayata geçmesi ile;

 • HSBC Portföy Para Piyası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma araçları Fonu TEFAS Platformu’nda işlem görmeyecek olup bu fonların alım-satım işlemleri sadece HSBC Bank A.Ş. şubeleri, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı , HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmaktadır.
 • TEFAS Platformu’nda işlem gören HSBC Portföy A.Ş. yatırım fonlarının katılım payları ve TEFAS Platformu’na üye olan tüm diğer yatırım kuruluşlarına ait yatırım fonlarının alım-satımı HSBC Bank A.Ş. şubeleri, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı, HSBC Portföy ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden ek bir ücret veya komisyon ödemeden gerçekleşebilmektedir.
 • TEFAS Platformu’nda işlem görmekte olan HSBC fonlarının katılım payları TEFAS Platformuna üye olan yatırım kuruluşları aracılığı ile de alınıp satılabilmektedir.
 • Fon alım-satım talimatınız doğrultusunda platforma iletilen emirler; platform işleyiş kuralları gereği düşük bir olasılıkla da olsa talep günü platform kapanış saatine kadar gerçekleşmeyebilir. Böyle bir durumda tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacak olup bu bilgilendirme herhangi bir ücrete tabi değildir.
 • HSBC haricindeki kurumlara ait fonlar için alım-satım talepleri yalnızca platform saatleri içerisinde (Aynı gün valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-13:30, yarım günlerde 08:45-11:30; ileri valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-17:30, yarım günlerde 08:45-12:30) işlem yapmakta olduğunuz kurumun yatırım fonuna ait kurallar çerçevesinde alınacaktır. HSBC Portföy Global BYF Fon Sepeti Fonu, HSBC Portföy Çoklu Varlık Dengeli Fon(ikinci değişken) ve HSBC Çoklu Varlık Dinamik Fon (üçüncü değişken) dışındaki HSBC fonları için alım-satım talepleri 17:30-18:00 saatleri hariç olmak üzere 7/24 alınmaya devam edilmektedir.
 • Takasbank, valör gününde oluşacak fiyat ile belirlenecek ödeme tutarını garanti altına alabilmek için bu fiyatın hesaplamasında %20 marj uygulanacağını duyurmuştur. Fon alış ve satış emirlerinizde fon fiyatlarına bu marj uygulanacağı için valör gününde hesabınıza geçecek olan fon tutarında veya bakiyede farklılıklar görülebilir.
 • Valörlü fon alış taleplerinde nemalandırma amaçlı "likit fon satışı" gerçekleştirildiğinden talebinizi iptal etmeniz durumunda "likit fonun satışından kaynaklı vergi doğması" söz konusu olabilecektir.

Katılma Belgesi Fiyatları nasıl hesaplanır?

Yatırım fonlarının portföyünde bulunan tüm varlıklar, işlem gördükleri borsalarda oluşan kapanış fiyatları üzerinden değerlendirilerek fon portföy değeri oluşturulur. Fon Toplam Değeri, fon portföy değerine alacakların eklenmesi, borçların çıkarılması suretiyle bulunur. Hesaplanan fon toplam değeri, dolaşımda bulunan pay sayısına bölünerek birim katılma belgesi fiyatına ulaşılır.

Yatırım Fonu nasıl gelir getirir?

Yatırım fonları portföyünde bulunan hazine bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili menkul kıymetlerin faiz gelirleri, hisse senedi kar payları, ayrıca portföye yapılan alım-satım işlemlerinin karları, fonların gelirlerini oluşturmaktadır. Yatırım fonlarında bulunan kıymetlerin piyasa değerlerinin yükselmesi de portföyün değerinin artmasını sağlar.

Fon Katılma Belgesi Fiyatları hangi nedenlerle düşüş kaydedebilir?

Fon portföyünde yer alan gerek hisse senedi gerekse borçlanma senetleri fiyatlarının belli bir işgününde bir önceki güne göre değer yitirmesi veya fon hesabına yapılan kıymet alım satımlarından doğan negatif sonuçların gelirlerinden fazla olması gibi nedenlerle yatırım fonu birim değerlerinde düşüş gerçekleşebilir.

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri nerelerden satın alınabilir?

 • HSBC Portföy Yönetimi AŞ’nin yönetmekte olduğu HSBC yatırım fonları, HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank A.Ş. Telefon Bankacılığı, HSBC Bank A.Ş. Internet Bankacılığı, HSBC Bank A.Ş. ATM’leri , HSBC Portföy Yönetimi A.Ş, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS Platformu aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
 • TEFAS Platformu 9 Ocak 2015 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir. Bu tarihten itibaren, yatırım fonu katılma paylarının (Özel Fon, Serbest Fon, Gayrimenkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Garantili Fon ve Anapara Korumalı Fonlar hariç olmak üzere) alım-satımı TEFAS Platformu üzerinden gerçekleşecektir. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Kısa Vadeli Borçlanma araçları Fonu TEFAS Platformu’nda işlem görmeyecek olup bu fonların alım-satım işlemleri sadece HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, HSBC Bank A.Ş. Internet Bankacılığı, HSBC Bank A.Ş. ATM’leri , HSBC Portföy Yönetimi A.Ş, ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilebilir.
 • HSBC Bank A.Ş ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ; HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ile Aktif Dağıtım Anlaşması imzalamış olup bütün HSBC fonları bu kurumlar aracılığıyla alınıp satılabilmektedir

Katılma payı satın alanların vergilendirilmesi nasıl olur?

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır. Tebliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon portföyünün %51 ve daha fazlası BİST’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkartılmasından sağlanan kazançlar stopaja tabi değildir.

Yatırım Fonlarının Güvencesi nedir?

Fonun içinde yer alan hisse senetleri, tahvil ve bonolar TAKASBANK nezdinde, fonlar adına açılan hesaplarda, yabancı menkul kıymetler içtüzükte belirtilen uluslararası saklama kuruluşlarında saklanır. Müşteriye ait katılma belgeleri ise Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde müşteriye açılmış hesaplar altına kaydedilir.

Yatırım Fonlarında denetim nasıl sağlanır?

Yatırım fonları ayrıca, yapılacak bir sözleşme kapsamında 6 aylık ve yıllık olarak Bağımsız Dış Denetim şirketleri tarafından denetlenir. Yıllık denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderilmesi zorunludur. Kurul, yatırım fonlarını her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

Yardım ve daha detaylı bilgi için nereye başvurulabilir?

Tüm soru ve detaylı bilgi talepleriniz için HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. HSBC Bank A.Ş. Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111 ve/veya en yakın HSBC Bank A.Ş. şubesine başvurabilirsiniz.