Ana içeriğin başı

Emeklilik Fonları Bilgileri

Emeklilik fonlarına dair sıkça sorulanların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bireysel emeklilik sistemi nedir?

Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin çalıştıkları dönemdeki yaşamlarını emeklilik dönemlerinde de devam ettirmeleri için bugünden düzenli birikim ve yatırım yapma imkânı sağlayan ve devlet katkısıyla desteklenen bir birikim ve yatırım sistemidir.​

Kimler bireysel emeklilik sisteminden faydalanabilir?

Fiili ehliyete sahip olan, 18 yaş üzerindeki herkes bireysel emeklilik sisteminden faydalanabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan elde edebileceğim bir emeklilik imkânı varken, neden bir de bireysel emeklilik sistemini tercih etmeliyim?

Çalıştığınız dönemde sahip olduğunuz mevcut hayat standartlarınızı, emeklilik döneminizde sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün olmayabilir. Bu sebeple bireysel emeklilik sistemini; emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayan, o dönemdeki refah seviyenizi artırmayı amaçlayan, sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı olarak görmelisiniz.

Devlet katkısı nedir?

Bireysel emeklilik sisteminde, işverenler tarafından ödenen katkı payları hariç bireysel emeklilik hesabınıza ödenen katkı paylarının %25'ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak devlet katkısı hesabınıza ödenir.

Bir katılımcının alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25'i ile sınırlandırılmıştır. En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine, en az 6 yıl kalanlar %35'ine, en az 10 yıl kalanlar %60'ına, 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaş koşulunu da yerine getirenler %100'üne hak kazanmaktadır.

Bireysel emeklilik sistemi devlet güvencesi altında mıdır?

Bireysel emeklilik sistemi devlet güvbencesi altında değildir. Fakat, Hazine Müsteşarlığı, SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank, Bağımsız Denetim Şirketleri dahil olmak üzere birçok kurumun denetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Katılımcıların birikimleri fon bazında Takasbank'ta saklanmaktadır ve katılımcının her zaman birikimlerini alma ve aktarma hakkı saklıdır.

Fon malvarlığı kesinlikle haczedilemez, rehnedilemez ve teminat olarak gösterilemez.

Yatırım alternatifleriniz nelerdir?

Katkı paylarınız, Emeklilik Şirketleri tarafından kurulan emeklilik fonlarında değerlendirilir. Bu fonlar, yerel veya yabancı hisse senedi, repo, hazine bonosu, devlet tahvili gibi değişik para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak birikiminizin değerlenmesini sağlar.
Kurumumuz yönetimi altında bulunan emeklilik fonlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Katılımcı Fonlarından veya Yönetim Şirketinden memnun değilse değişiklik yapabilir mi?

Bireysel Emeklilik Sigortası katılımcısı emeklilik planını bir yılda 4 kez, fonlar arasındaki değişimlerini ise 6 kez değiştirebilir. Katılımcı birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilmesi için emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren minimum 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Emeklilik hakkı nasıl kazanılır?

Katılımcılar, 10 yıl süreyle katkı payı ödemesi yaptıktan ve 56 yaşını doldurduktan sonra emeklilik hakkı kazanırlar. Emeklilik hakkı kazandıktan sonra bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinizi kısmi olarak, emekli maaşı olarak veya toplu ödeme şeklinde alabilirsiniz.

Birikimlerinizi kısmen almak isterseniz; hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabınızdan birikimlerin ödenmesini talep edebilirsiniz.

Vergilendirme nasıl yapılıyor?

Birikimlerinizi değerlendirirken, Emeklilik yatırım fonları getirileri gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Sistemden ayrılmak istediğinizde, vergi mevzuatı uyarınca sistemde 10 yıldan az süre ile katkı payı yatırarak sistemden ayrıldığınızda emeklilik hesabınızdaki toplam getiri üzerinden %15, 10 yıl süre ile katkı payı ödediğiniz ancak 56 yaşını doldurmadığınızda %10, 10 yıllık süre ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda ve emelilik hakkı kazandığınızda ise süreç içerisinde elde edilen getiri üzerinden %5 stopaj uygulanır.

Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım nedir ve kimleri nasıl etkiler?

Çalışanların emeklilik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları birikime destek olmak amacıyla geliştirilen Otomatik Katılım, 01.01.2017 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı, bir işyerinde çalışan ve 45 yaşını doldurmamış, özel sektör ve kamu çalışanları için Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım hesabı açılacaktır.

SGK tarafından belirlenen prime esas matrahınızın %3’üne karşılık gelen katkı payı tutarı, maaşın yattığı günü takip eden iş günü sonuna kadar, BES Otomatik Katılım hesabınıza aktarılacaktır. Bunun ile birlikte %25 lik devlet katkısı Otomatik birseysel emeklilik sisteminde de geçerli. .Bir takvim yılı içerisinde yıllık brüt asgari ücretin %25'ine kadar Devlet Katkısı elde edilebilecektir. Otomatik BES'te çalışanlar, mevcut bireysel emeklilik sözleşmeleri olsa bile yeni sistemdeki sözleşmelerinden aldıkları devlet katkısı tutarı bu sözleşmeden etkilenmiyor.

Bu durumda, hem Otomatik BES sözleşmesinden hem de mevcut bireysel emeklilik sözleşmelerinden ayrı ayrı devlet katkısı alınabiliniyor ve sistemin devlet katkısı avantajından daha çok yararlanılıyor.

Kesintiler nelerdir?

Fon işletim gideri kesintisi dışında herhangi bir masraf alınmayan bu sistemde; çalışanlar, ilk iki ay içinde cayma hakkına sahipler; ancak cayma hakkını kullanmayan katılımcılar, 1000 TL ek devlet katkısına hak kazanmaktadırlar.

Otomatik Katılım Sistemi'nde 10 yıl kalan ve 56 yaş şartını sağlayarak emeklilik hakkını kullanan ve toplu para almadan ve en az 10 yıllık maaş alabileceği gelir sigortası alan çalışana, birikiminin %5'i kadar da ek devlet katkısı ödenecektir.