Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu (HST)

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçların’dan oluşmaktadır. Fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak kıymet seçimi yapılır.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
PORTFÖY BİLGİLERİ
08.08.2022 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 13.583.560,68 TL
Birim Pay Değeri (TL)* 0,348152
Portföy Dağılımı
BPP %5,44
Diğer %-2,20
Devlet Tahvili %75,06
Hazine Bonosu %1,33
Özel Sektör Tahvili %13,02
Ters Repo %7,35
Toplam %100,00