Ana içeriğin başı

Çoklu Varlık Fonları Nedir?

Yatırım dünyasına giriş pasaportunuz: HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları...

Yatırım İhtiyaçları için Akıllı Çözümler:

 • Çeşitlendirilmiş portföyler, çoklu varlık fonlarının yatırım felsefesinin temel taşıdır. HSBC olarak fon portföyleri için yatırım stratejisi oluştururken “Çoklu Varlık” yaklaşımının önemli olduğuna inanıyoruz.
 • HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları, tek bir yatırım enstrümanı aracılığıyla portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dizayn edilmiştir ve fon yelpazemizin amiral gemisidir.
 • HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları sayesinde müşterilerimiz hisse senedi, tahvil, döviz ve emtia piyasalarına tek bir enstrüman üzerinden kolayca ve etkin bir şekilde erişim sağlarlar.
 • Fon portföyünü oluşturan varlıkların dağılımı HSBC’nin uzun vadeli yatırım görüşlerini yansıtacak şekilde oluşturulur. Portföy çeşitlendirmedeki temel varsayım, bir varlık fiyatındaki düşüşün, başka bir varlık fiyatındaki yükselişle kısmen ya da tamamen telafi edilmesidir.
 • Fon portföylerindeki varlık sınıfları artırılarak, belirli bir risk seviyesinde elde edilebilecek getiri azami seviyelere getirilmeye çalışılır. HSBC Çoklu Varlık Fonlar'ında sadece yerel piyasalara değil, uluslararası piyasalara da yatırım yapılır.
 • HSBC’nin küresel finans piyasalarındaki varlığı ve yerel piyasa deneyimleri , Çoklu Varlık Fonlar'ının portföylerine farklı coğrafyalardan yabancı varlıkları dahil edebilme fırsatı sunar. HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları’na yatırım yapan müşterilerimiz, HSBC’nin global bilgi birikimi ve yerel deneyimlerinden faydalanır.

Çoklu Varlık Yaklaşımı Neden Önemlidir?

 • Kısa vadede hangi varlık sınıfının daha iyi performans göstereceğinin bilinmesi mümkün değildir.
 • Bir sene en iyi performansı gösteren varlık sınıfı bir sonraki yılda hayal kırıklığı yaratabilir.Bu nedenle, tek bir varlık sınıfına yapılan yatırımların (Tahvil-bono, hisse senedi, altın, vb.) getirilerinin daha zor tahmin edilebilir olduğu ve daha fazla dalgalanma içerdiği söylenebilir. Sonuç olarak, tek bir varlık sınıfına yatırım yapıldığında, getiri performansı zamanlamayı doğru yapabilmek ile bağlantılıdır. Dolayısıyla tesadüfi olabilir ve hayal kırıklığı yaratabilir.
 • Oysa ki, çeşitlendirilmiş portföylere ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları’nda zamanlama bu derecede önemli değildir. HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları’nda getiriyi varlık dağılımı belirler ve portföy dalgalanmaları tekil varlıklara göre daha düşük gerçekleşir.

Yatırım Süreçlerimiz: Fonlarımızı Nasıl Yönetiyoruz?

HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları'ndaki yatırım hedefimiz, yabancı varlıkları da kapsayan geniş bir yelpazede finansal varlıklara yatırım yapmak suretiyle uzun vadede sermaye büyümesi sağlamaktır. Uzun vadeli bu hedeflerimize ulaşmak için kuralları önceden belirlenmiş yatırım süreçlerimizi yüksek disiplinle uygularız. Yatırım süreçlerimiz, piyasalardaki kısa vadeli fırsatları değerlendirmemize de müsaade eder.

Farklı risk profilindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre dizayn edilen her bir Çoklu Varlık Fonu, belirli bir risk bütçesine göre yönetilir.

HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları'nda ‘Üç Aşamalı Yatırım Süreci’ uygularız:

1. Stratejik Varlık Dağılımı: Uzun vadeli hedeflerimize ulaşmaya yönelik, farklı coğrafyalardan ve farklı para birimlerinden varlık sınıflarının yer aldığı portföyleri oluşturma aşamasıdır. Belirlenen bu varlık dağılımı, fonlarımızın uzun vadeli risk-getiri profili ile tutarlı kalmasını sağlamak amacıyla çeyreklik dönemlerde gözden geçirilir.

2. Taktiksel Varlık Dağılımı: Uzun vadeli Stratejik Varlık Dağılımı’nın kısa vadeli piyasa görüşlerimizi yansıtacak biçimde değiştirildiği aşamadır. Piyasalarda oluşan daha kısa vadeli fırsatlar bu aşamada değerlendirilir. HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları'ndaki taktiksel dağılım, normal piyasa koşullarında en az ayda bir kere gözden geçirilir. Ancak, ekonomik ve siyasi krizler gibi istisnai durumlarda daha sık gözden geçirmeler yapılabilir.

3. Uygulama: Varlık dağılımını yerine getirebilmek için en uygun metodun değerlendirildiği süreçtir. HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları'nda Türk Lirası cinsinden varlıklara doğrudan yatırım yapıyoruz. Yabancı varlıklara yatırım yaparken ise Borsa Yatırım Fonları (ETF) ve Endeks Fonlar gibi pasif yönetilen ve görece daha düşük maliyetli enstrümanları tercih ediyoruz. Yatırım yapılacak olan ETF ve diğer fonların seçiminde maliyet ve ihraççı kalitesi gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

Çoklu Varlık Fonlarının Müşteriye Sağladığı Faydalar

 • Farklı risk iştahlarına göre oluşturulmuş yatırım ürünleri yelpazesi: Çoklu Varlık Fonları, müşterilerin yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş yatırım çözümleridir. Her bir fon, müşterilerimizin değişen risk profillerine göre yapılandırılmıştır.
 • Tek bir varlık sınıfına yapılan yatırıma göre daha yüksek bir risk-getiri dengesini hedefler: Çoklu Varlık Fonları tek bir varlık sınıfına yapılan yatırımın getirisine göre daha yüksek bir getiri oluşturmayı hedefler. Belirli bir coğrafyaya veya belirli bir varlık sınıfına yapılan yatırımlar dönem dönem aşırı riskli olabilmektedir. Örneğin; risksiz yatırım araçları olarak bilinen tahviller, 2013 yılında en riskli yatırım araçlarından biri olmuştur.
 • Farklı varlık sınıfları, para birimleri ve coğrafyalar arasında çeşitlendirme yapma imkanı: Çoklu Varlık Fonları’na yatırım yaparak müşteriler, değişik para birimleri ve coğrafyalarda global hisse senedi, tahvil piyasaları ve emtia gibi diğer alternatif piyasalarda yatırım yapma imkanına sahip olur.
 • Yüksek disiplin ile uygulanan ‘Üç Aşamalı Yatırım Süreci’: Oluşturulan portföylerin belirlenen risk sınırlamaları ve uzun vadeli getiri hedefleri dahilinde kalmasını sağlamak amacıyla yatırım süreçleri yüksek disiplinle uygulanmaktadır. Stratejik varlık dağılımımız uzun vadeli beklentilerimizi yansıtan temel portföy dağılımını oluştururken, kısa dönem piyasa fırsatlarından faydalanmak için taktiksel varlık dağılımı yapılır ve bunların uygulanması için en etkin araçlar uzman fon yönetimi ekipleri tarafından titizlikle belirlenir.
 • Maliyet odaklı uygulamalar: Müşterilerin net getirileri üzerinde etkili olan yerli ve yabancı menkul kıymet işlem komisyonları ve Borsa Yatırım Fonu gider kesintileri konularında maliyet odaklı yaklaşımı benimser ve HSBC’nin küresel erişim imkanları ve ölçeğinden de faydalanarak en düşük maliyete ulaşmayı hedefleriz.

Yasal Uyarı

HSBC Portföy Yönetimi AŞ, fonların hem yöneticisi hem de kurucusudur. Yatırım fonları tarafından alınan menkul kıymetlerin değeri artabileceği gibi, piyasa koşullarına bağlı olarak değeri düşebilir ve anaparanın bir kısmı kaybedilebilir. Yatırım fonlarının geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir, fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Yabancı para cinsinden varlıklara yatırım yapan yatırım fonları, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yatırımcılar, risk getiri anlayışlarına göre, kendilerine en uygun fonu seçmelidir. Fonların izahname, içtüzük ve yatırımcı bilgi formlarına hsbcportfoy.com.tr internet sitesinden, HSBC Bank şubelerinden ve kap.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.