Ana içeriğin başı

Duyurular

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:


SPK'nun 25/04/2024 tarih ve 12233903-305.01.01-52988 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen “HSBC PORTFOY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON” İzahnamesi ektedir.

Duyuru metni aşağıdadır.

HSBC Tasarruf Sahiplerine Duyuru
 

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 20/12/2023 tarih ve E-12233903-305.04-47004 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu HSBC PYŞ İkinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 6.2., 6.5., 6.8., 7.1.1., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. ve 10.5. nolu maddeleri değiştirilmiştir. Duyuru metni aşağıdadır.

HSBC Tasarruf Sahiplerine Duyuru

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne hitaben, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki 05.06.2023 tarih ve E12233903-622.02-38234 sayılı yazısında yer alan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Kurucusu olduğu fonların izahnamelerinin; 1.1., 1.2., 3.2., 5.5. ve 7.1.3. (Serbest fonlarda 7.1.2.) numaralı maddeleri değişen standart izahname formatına uyum sağlanabilmesi amacıyla değiştirilmiş olup, 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. ve 5.6. numaralı maddeleri ilgili fonların izahname metninden çıkarılmıştır. Değişiklikler 31/07/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Duyuru Metni ektedir.

HSBC Tasarruf Sahiplerine Duyuru

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 30/10/2023 tarih ve E-12233903-305.99-44232 sayılı yazısına istinaden HSBC Bank A.Ş.Fonlu Mevduat Promosyon Kampanyasına ilişkin tasarruf sahiplerine Duyuru metni ektedir.

HSBC Tasarruf Sahiplerine Duyuru

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 27/10/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-44217 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen "HSBC PORTFOY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON" izahnamesi ektedir.

HSBC Tasarruf Sahiplerine Duyuru

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 31/08/2023 tarih ve E-12233903-305.99-41546 sayılı yazısına istinaden Fonlu Mevduat Promosyon Kampanyasına ilişkin Tasarruf sahiplerine Duyuru metni ektedir. 

HSBC Tasarruf Sahiplerine Duyuru

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 11/10/2022 tarih ve E-12233903-305.99-27044 sayılı yazısı doğrultusunda  izin verilen 'HSBC Fonlu Mevduat Promosyon Ürünü'nün hakkındaki duyuru metninin 12. maddesine istinaden fon listesinde meydana gelen değişiklikler ekteki duyuru metninde belirtilmiştir. 

HSBC Tasarruf Sahiplerine Duyuru

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 27/01/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-32493 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen 'HSBC PORTFÖY ALLIANZ SERBEST ÖZEL FON' izahnamesi ektedir.

HSBC Tasarruf Sahiplerine Duyuru

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 09/12/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-29934 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen 'HSBC PORTFÖY GÜÇLÜ SERBEST ÖZEL FON' izahnamesi ektedir.

HSBC Tasarruf Sahiplerine Duyuru

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

“SPK'nun 02/12/2022 tarih ve 12233903-305.01.01-29529 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen “HSBC PORTFOY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON” İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.

“SPK'nun 28/11/2022 tarih ve 12233903-305.01.01-29315 sayılı yazısına istinaden kuruluşlarına izin verilen “HSBC PORTFOY MART 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON” , “HSBC PORTFOY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON” ve “HSBC PORTFOY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON” İzahnameleri ektedir.

HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Yatırımcı Bilgi Formu

HSBC Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz) Fon

HSBC Portföy Nisan 2024 Serbest (Döviz) Fon

HSBC Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 11/10/2022 tarih ve E-12233903-305.99-27044 sayılı yazısına istinaden Promosyon Kampanyasına İlişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni ektedir.

HSBC Tasarruf Sahiplerine Duyuru

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 06/09/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25705 sayılı izin yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen “HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FONU'nun ait izahname ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 17/12/2021 tarih ve 12233903-305.01.01 -14559 sayılı izin yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen  “HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (Döviz) FON'un ait izahname ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 10/12/2021 tarih ve 12233903-305.01.01 -14225 sayılı izin yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen  “HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (Döviz) Fon'un ait izahname ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 11/10/2021 tarih ve 12233903-305.01.01 -11647 sayılı izin yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen  “HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon'un ait izahname ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 07/12/2020 tarih ve 12233903-305.01.01 -12504 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC PYŞ Mutlak Getirili Hisse Senedi Serbest (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon”a ait izahname ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 10/06/2020 tarih ve 12233903-305.04 -E.5861 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC PYŞ Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon”a ait izahname ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 30/03/2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.4255 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC PYŞ Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon”a ait izahname ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 30/03/2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.3758 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon”a ait izahname ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 22/05/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.7447 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon”a ait izahname ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

T.C. Başbakalnlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-350.05-E.7472 sayılı yazısı ile Şirketimizin 10.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 2.000.000-TL'den tamamı nakden karşılanmak sureti ile 3.000.000-TL artırılarak 5.000.000-TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmış olup; Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden arttırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, sermaye arttırımı ile ilgili Yönetim Kurulu Beyanı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup, sermaye arttırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.

SPK 12233903-350.05-E.7472 Sayılı Yazı

Yönetim Kurulu Kararı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ:

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ("HSBC Portföy" veya "Şirket") olarak bilgi güvenliğiniz en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' ("Kanun") uyarınca Bankamız tarafından işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK Aydınlatma Metni

Saygılarımızla,
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.