Ana içeriğin başı

Duyurular

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 17/12/2021 tarih ve 12233903-305.01.01 -14559 sayılı izin yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen  “HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (Döviz) FON'un ait izahname ve Yatırımci Bilgi Formu ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 10/12/2021 tarih ve 12233903-305.01.01 -14225 sayılı izin yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen  “HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (Döviz) Fon'un ait izahname ve Yatırımci Bilgi Formu ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 11/10/2021 tarih ve 12233903-305.01.01 -11647 sayılı izin yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen  “HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon'un ait izahname ve Yatırımci Bilgi Formu ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 07/12/2020 tarih ve 12233903-305.01.01 -12504 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC PYŞ Mutlak Getirili Hisse Senedi Serbest (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon”a ait izahname ve Yatırımci Bilgi Formu ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 10/06/2020 tarih ve 12233903-305.04 -E.5861 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC PYŞ Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon”a ait izahname ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 30/03/2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.4255 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC PYŞ Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon”a ait izahname ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 30/03/2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.3758 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon”a ait izahname ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 22/05/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.7447 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon”a ait izahname ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

T.C. Başbakalnlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-350.05-E.7472 sayılı yazısı ile Şirketimizin 10.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 2.000.000-TL'den tamamı nakden karşılanmak sureti ile 3.000.000-TL artırılarak 5.000.000-TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmış olup; Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden arttırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, sermaye arttırımı ile ilgili Yönetim Kurulu Beyanı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup, sermaye arttırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.

SPK 12233903-350.05-E.7472 Sayılı Yazı

Yönetim Kurulu Kararı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ:

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ("HSBC Portföy" veya "Şirket") olarak bilgi güvenliğiniz en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' ("Kanun") uyarınca Bankamız tarafından işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK Aydınlatma Metni

Saygılarımızla,
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.