Ana içeriğin başı

Yaklaşımımız

HSBC’nin değerlerini yansıtır.

HSBC'nin portföy yönetimi iş kolu olarak yaklaşımımız HSBC'nin değerlerini yansıtır:

  • Güvenilir olmak ve doğru olanı yapmak,
  • Farklı görüş ve kültürlere açık olmak,
  • Müşterilerimize, topluma ve yasal düzenleyicilere bağlı ve birbirimize yakın olmak.

HSBC Portföy Yönetim A.Ş. olarak bizler nelere inanırız?

  • Müşterilerimizi fırsatlar ile buluşturmaya – HSBC olarak dünyada müşterilerimize fırsat sunabilecek çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında varız ve tecrübe sahibiyiz.
  • Müşterilerimiz için doğru olanı yapmaya – Müşterilerimiz için  aşırı risk almanın faydasına inanmayız. Portföy yönetimi süreç ve maliyetlerini müşterilerimize olabildiğince şeffaf bir şekilde sunmaya çalışırız.
  • Uzun vadeli başarılı müşteri ilişkisine – Müşterilerimizin uzun vadeli ihtiyaçlarına hitap eden yatırım çözümleri sunarız ve bunları disiplinli bir yatırım süreci ile sunarız.
  • HSBC Grubu’nun parçası olmanın müşterilerimize getirdiği güç ve faydaya – HSBC’nin 150 yıllık küresel tecrübesi ve riske yaklaşımı ile müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederiz.

Bu düşüncelerimizi açık, odaklı, disiplinli ve uluslararası kurumsal yönetim standartlarında uygulanan bir yatırım felsefesi ile destekler ve bu sayede müşterilerimiz ile uzun vadeli sağlıklı ilişki tesis ederiz.

Risk Yönetimi

Kurumumuzda operasyonel risk yönetimi için Üçlü Savunma Hattı modeli benimsenmiştir. Bu model HSBC'nin operasyonel riski yönetme yaklaşımının temelini oluşturur. Günlük bazda riskin yönetilmesi için kimin ne yaptığını, ne yapması gerektiğini netleştirir.

Birinci savunma hattı risk sahiplerinden oluşmaktadır. Bu grup işin yani riskin sahibi olan iş kollarının kendisidir. Riskleri belirlemekten, kaydetmekten, raporlamaktan, yönetmekten ve bu riskleri hafifletmek için doğru kontrollerin ve değerlendirmelerin devrede olmasını sağlamaktan sorumludurlar.

İkinci savunma hattı riski yönetmek için politika ve ilkeleri belirler ve verimli risk yönetimi konusunda tavsiye verir ve rehberlik sağlar. Üçüncü Savunma Hattı olan İç Denetim, iş kolundan bağımsız olarak, riski etkin bir biçimde yönettiğimiz konusunda güvence verir.