Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HKR)

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılması temel esas olmak üzere, ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda sadece Türk Lirası (TL) cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırılır.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
PORTFÖY BİLGİLERİ
18.04.2024 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 1.915.426.884,62 TL
Birim Pay Değeri (TL)* 2,823794
Portföy Dağılımı
BPP %5,10
Diğer %8,44
Hisse Senetleri %86,46
Toplam %100,00