Ana içeriğin başı

Vadesiz Mevduat Hesabından Yapılan Fon Satış İşlemleri

HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HSA, HVS, HBU): İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları sayesinde aynı gün akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar satış ihbarı vermeniz durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, üç iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz.

HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HTT, HST, HBF, HOB): İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları sayesinde aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar satış ihbarı vermeniz durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. Hesabınıza geçecek olan pay karşılığı TL tutar, ihbar günü akşamı ilan edilen fon fiyatı ile iade etmiş olduğunuz pay sayısının çarpılmasıyla bulunur.

HSBC Portföy Çoklu Varlık Denge (İkinci Değişken) Fon (HPD), HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik (Üçüncü Değişken) Fon (HOA) ve HSBC Portföy Çoklu Varlık Ölçülü (Birinci Değişken) Fon (HPO): İş günlerinde saat 13:30’a kadar verdiğiniz satış talepleriniz sayesinde bir sonraki iş günü sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. İş günlerinde saat 13:30’dan 24:00'a kadar satış ihbarı vermeniz durumunda ise, iki iş günü sonra sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, üç iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz.

HSBC Portföy Global BYF Fon Sepeti Fonu (HOY): İş günlerinde saat 13:30’a kadar verdiğiniz satış talimatları sayesinde bir sonraki iş günü sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, üç iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. İş günlerinde saat 13:30’dan 24:00'a kadar satış ihbarı vermeniz durumunda ise,iki iş günü sonra sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, dört iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz.

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: Bu fonlar için yeni gün fiyat ilan saati işgünlerinde 18:00’dir. İş günlerinde ilettiğiniz satım talebinizi o günün fiyatından gerçekleştirebilirsiniz. Bu fonlar TEFAS Platformu’nda işlem görmemektedir. Fon işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilmektedir. İş günlerinde 13:46-18:00 arasında yapılacak satış işlemlerine ek olarak saat 18:00'dan sonra ve haftasonları/tatil günlerinde yapılacak satış işlemleri bankamızın üst limiti olan 100.000 TL dahilinde gerçekleştirilebilir. Sözkonusu limit iş günlerinde saat 24:00, haftasonu/tatil günlerinde ise tatilin son günü saat 24:00 itibarıyla sona ermektedir. Saat 18:00’den sonra satın alınan HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ancak saat 24:00’ten sonra satılabilir.

Diğer Kurum Fonları: HSBC haricindeki kurumlara ait fonlar için satış talepleri yalnızca platform işlem saatleri içerisinde (Aynı gün valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-13:30, yarım günlerde 08:45-11:30; ileri valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-17:30, yarım günlerde 08:45-12:30) işlem yapmakta olduğunuz kurumun yatırım fonuna ait kurallar çerçevesinde alınacaktır.


HSBC Yatırım Hesabından Yapılan Fon Satış İşlemleri

HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HSA, HVS, HBU): İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları sayesinde aynı gün akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. Yatırım hesaplarından, ihbarlı fonlar için 13:30'dan sonra alım / satım emri verilememektedir.

HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HTT, HST, HBF, HOB): İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları sayesinde aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. Hesabınıza geçecek olan pay karşılığı TL tutar, ihbar günü akşamı ilan edilen fon fiyatı ile iade etmiş olduğunuz pay sayısının çarpılmasıyla bulunur. Yatırım hesaplarından, ihbarlı fonlar için 13:30'dan sonra alım / satım emri verilememektedir.

HSBC Portföy Çoklu Varlık Denge (İkinci Değişken) Fon (HPD), HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik (Üçüncü Değişken) Fon (HOA) ve HSBC Portföy Çoklu Varlık Ölçülü (Birinci Değişken) Fon (HPO): Yukarıda yer alan uygulamaların dışında olup, iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdiğiniz satış talimatları sayesinde bir sonraki iş günü sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, üç iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. Yatırım hesaplarından, çoklu varlık fonlar için 13:30'dan sonra alım / satım emri verilememektedir.

HSBC Portföy Global BYF Fon Sepeti Fonu (HOY): İş günlerinde saat 13:30’a kadar verdiğiniz satış talepleriniz sayesinde bir sonraki iş günü sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz.

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: Fon satım işlemleri 09.00 ile 13.45 saatleri arasında anında yapılabilmektedir. Fiyat değişim saati işgünlerinde 18:00'dır. Yatırım hesaplarından HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için 13:45'den sonra satım emri verilememektedir.

Diğer Kurum Fonları: HSBC haricindeki kurumlara ait fonlar için satış işlemleri yalnızca platform işlem başlangıç saatinden valör atlatma saatine kadar (İşgünlerinde 08:45-13:30, yarım günlerde 08:45-11:30) yapılabilmektedir. Yatırım hesaplarından, HSBC dışı yatırım fonları için 13:30'dan sonra alım emri verilememektedir.


Yatırım Fonlarındaki Temel Riskler

Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki hareketlerden dolayı fon portföy değeri azalabilir ve buna bağlı olarak anaparadan kayıplar yaşanabilir.

Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki yükselişler, tahvil ve bono fiyatlarında değer kaybına yol açabilir.

Ülke Riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı ayrıca faiz ve kur politikaları ürünün fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Yerel riskler diye tanımlayabileceğimiz bu riskler, döviz kısıtlamaları, transfer riskleri, moratoryum, vergi değişiklikleri vs. olabilir. Ayrıca global ekonomik ve politik dengelerde oluşacak değişiklikler de fon fiyatında dalgalanmalara sebep olabilir.

Kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşlar anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamayabilirler ve temerrüde düşebilirler. Bu risk şirket tahvillerinde, devlet tahvillerine göre daha yüksektir.

Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar ve sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskini tanımlar. Yatırım süreçleri iç kontrol ve risk yönetimi departmanları tarafından gözetlenmekte ve düzenleyiciler tarafından denetlenmektedir.

Kur Riski: Kurlarda yaşanabilecek ani hareketlerden dolayı yatırımcıların yabancı parada tutulan uzun veya kısa pozisyonlarını kapatma riski olarak tanımlanır. Yabancı para cinsi varlıklara yatırım yapan fonlar kur riski taşımaktadır.

Vadeli İşlem (Türev Araçlar) Riski: Türev ürünler yatırım riski yönetimi için önemli bir araç niteliğinde olup vadeli işlem sözleşmeleri gibi şarta bağlı yükümlülük teşkil eden işlemler dolayısıyla her yatırımcı için uygun olmayabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.

Karşı Taraf Riski: Yatırımcı fonun portföyünde bulunan borçlanma araçlarına yapılan yatırımlarda ihraççıların mali yapısının zayıflaması veya iflas etmesi sonucunda anaparasının tamamını veya bir kısmını kaybedebilir. Yatırım fonlarında, fon portföyünde yer alan yatırım ürünlerinde karşı taraf riski söz konusudur.

Likidite Riski: İkincil piyasalarda, yatırımcının ürünlerini nakde çevirebilmelerine ilişkin risk bulunmaktadır. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur. Yatırım Fonlarında, fon portföyünde yer alan yatırım ürünlerinden kaynaklanan likidite riski söz konusudur.