Ana içeriğin başı

Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Temel Bilgiler

Son Güncelleme Tarihi: 31/07/2018

Portföy Yönetimine İlişkin Bilgiler
Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları
Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
06/02/2004 PYŞ/PY/23-18
14/07/2005 PYŞ/YD/8
26/01/2015 PYŞ/PY.5-YD.4/1192
Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü
Tür Sayı Büyüklük (Bin)
Bireysel - -
Kurumsal 47 9.415,00
Tüzel Kişi - -
Toplam 47 9.415,00
Ana Sözleşme
Mali Tablolar
Yönetime İlişkin Bilgiler
Ortaklık Yapısı
Adı/Soyadı veya
Ticaret Ünvanı
İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
Hsbc Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
2.000.000,00 100
Toplam 2.000.000,00 100
Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Müdür ve Genel Müdür Yard.
Ad Soyad Unvan
Taylan TURAN Yönetim Kurulu Başkanı
Namık AKSEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür
Burçin OZAN Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur UĞUREL İç Kontrol ve İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları
Ad Soyad Unvan
E.Yiğit ONAT Yatırımdan Sorumlu GMY
Nilgün Şimşek ATA Operasyondan Sorumlu GMY
Işıl Şahin ONAT Risk Birim Müdürü
İbrahim AKSOY Yatırım Danışmanı