Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (HTT)

Fonun yatırım amacı, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yanında ters repo, borsa para piyasası ve mevduata yatırım yaparak getiri elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, geri kalanı ile ters repo,mevduat, borsa para piyasası ve nakite yatırım yapar. Tahvil bono piyasasındaki hareketlerin oluşturduğu getiri dalgalanmalarını kabul edebilecek, uzun vadede orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerin üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen sabırlı yatırımcılar içindir.. Sabit getirili menkul kıymet fiyatlarının faiz oranlarındaki yükseliş ve düşüşlere gösterdiği hassasiyet fonun getirisinde dalgalanmaya yol açmaktadır.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
PORTFÖY BİLGİLERİ
23.05.2022 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 3.976.297,74 TL
Birim Pay Değeri (TL)* 0,600368
Portföy Dağılımı
BPP %8,79
Devlet Tahvili %88,55
Özel Sektör Tahvili %2,66
Toplam %100,00