Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (HST)

Fonun yatırım amacı, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olacak şekilde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yanısıra ters repo, borsa para piyasası ve mevduata yatırım yaparak getiri elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, geri kalanı ile ters repo,mevduat, borsa para piyasası ve nakite yatırım yapar. Fon kısa ve uzun vade arasında dengeli yatırım yaparak, sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmak isteyen müşterilere yöneliktir. Yükselen faiz ortamında fonun getirisinin HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonunda daha az negatif etkilenmesi beklenmektedir. Ancak sabit getirili menkul kıymet fiyatlarının faiz oranlarındaki yükseliş ve düşüşlere gösterdiği hassasiyet fonun getirisinde dalgalanmaya yol açmaktadır.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
PORTFÖY BİLGİLERİ
23.05.2022 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 10.870.337,21 TL
Birim Pay Değeri (TL)* 0,312265
Portföy Dağılımı
BPP %7,17
Diğer %-2,76
Devlet Tahvili %71,54
Hazine Bonosu %7,86
Özel Sektör Tahvili %16,19
Toplam %100,00