HSBC Türkiye
English
Bireysel İnternet Bankacılığı Bireysel İnternet Bankacılığı hizmetimizi şifre almadan denemek için tıklayın! Giriş Anında Şifre Kart İşlemlerim'e tıklayın, tüm kredi kartı bilgilerinize hızlıca ulaşın!
Şirket İnternet Bankacılığı Giriş Şirket İnternet Bankacılığı şifrenizi hemen alın! Şirket İnternet Bankacılığı hizmetimizi şifre almadan denemek için tıklayın!

  Menü yükleniyor...

HSBC Yatırım Fonları

Birikimlerinizi Değerlendirmenin Birkaç Kârlı Yolu Var!

Yatırım Fonları, tasarruf sahiplerinden katılma belgesi karşılığı toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre ve riskin dağıtılması ilkesine dayanarak profesyonel olarak yönetilen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy ve portföyleri oluşturmak amacıyla Portföy Yönetim Şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıklarıdır.

Yatırım Fonu Müşteri Risk Profili Önerilen Yatırım Süresi
PARA PİYASASI FONU Çok Düşük Risk Kısa Vade
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Çok Düşük Risk Kısa Vade
ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Düşük Risk Orta Vade
UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Orta Düzey Risk Uzun Vade
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Düşük Risk Uzun Vade
ÇOKLU VARLIK ÖLÇÜLÜ DEĞİŞKEN FON(BİRİNCİ DEĞİŞKEN) Düşük Risk Uzun Vade
ÇOKLU VARLIK DENGELİ DEĞİŞKEN FON(İKİNCİ DEĞİŞKEN) Düşük Risk Uzun Vade
ÇOKLU VARLIK DİNAMİK DEĞİŞKEN FON(ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN) Orta Düzey Risk Uzun Vade
GLOBAL BYF FON SEPETİ FONU Orta Düzey Risk Uzun Vade
DEĞİŞKEN FON Yüksek Risk Uzun Vade
ALTIN FONU Yüksek Risk Uzun Vade
HİSSE SENEDİ FONU Çok Yüksek Risk Uzun Vade
BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU Çok Yüksek Risk Uzun Vade

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları

Aşağıda yer alan yatırım fonu tanımları, siz müşterilerimize gösterge niteliğindedir.

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu:

Fonun yatırım amacı ortalama vadesi 45 günü aşmayacak şekilde, vadesine maksimum 184 gün kalmış nakit ve nakite dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak getiri elde etmektir. Günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tasarruf sahiplerine yönelik olan fonun portföyü ters repo, borsa para piyasası, nakit, mevduat, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir.

HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu:

Fonun yatırım amacı, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yanında ters repo, borsa para piyasası ve mevduata yatırım yaparak getiri elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, geri kalanı ile ters repo,mevduat, borsa para piyasası ve nakite yatırım yapar.

HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu:

Fonun yatırım amacı, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olacak şekilde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yanısıra ters repo, borsa para piyasası ve mevduata yatırım yaparak getiri elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, geri kalanı ile ters repo,mevduat, borsa para piyasası ve nakite yatırım yapar. Fon kısa ve uzun vade arasında dengeli yatırım yaparak, sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmak isteyen müşterilere yöneliktir. Yükselen faiz ortamında fonun getirisinin HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonunda daha az negatif etkilenmesi beklenmektedir. Ancak sabit getirili menkul kıymet fiyatlarının faiz oranlarındaki yükseliş ve düşüşlere gösterdiği hassasiyet fonun getirisinde dalgalanmaya yol açmaktadır.

HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu:

Fonun yatırım amacı, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yanında ters repo, borsa para piyasası ve mevduata yatırım yaparak getiri elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, geri kalanı ile ters repo,mevduat, borsa para piyasası ve nakite yatırım yapar. Tahvil bono piyasasındaki hareketlerin oluşturduğu getiri dalgalanmalarını kabul edebilecek, uzun vadede orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerin üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen sabırlı yatırımcılar içindir.. Sabit getirili menkul kıymet fiyatlarının faiz oranlarındaki yükseliş ve düşüşlere gösterdiği hassasiyet fonun getirisinde dalgalanmaya yol açmaktadır.

HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu:

Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına, geri kalanı ile tahvil/bono, ters repo, mevduat, borsa bara piyasası ve nakite yatırım yapar. Yatırımlarını orta - uzun vadeli özel sektör tahvil ve bonolarında değerlendirmek isteyen ve düşen faiz ortamında nispeten yüksek getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar içindir. Fon’un hedefi, piyasa dalgalanmalarından yararlanarak, orta ve uzun vadeli kıymetlerin üzerinde getiri sağlamaktır. Yükselen faiz ortamında daha uzun vadeli tahvil bono fonlarımızdan az etkilenmesi beklense de, sabit getirili menkul kıymet fiyatlarının faiz oranlarındaki yükseliş ve düşüşlere gösterdiği hassasiyet fonun getirisinde dalgalanmaya yol açabilir.

HSBC Portföy Çoklu Varlık Ölçülü Değişken Fon(Birinci Değişken):

Fonun öncelikli amacı Türk Lirası cinsinden faiz geliri elde etmektir. Bu yüzden fon portföyünde ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden hazine bonosu ve devlet tahvillerine, özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yer verilir. Fon ayrıca yurtiçinde veya yurtdışında işlem gören hisse senetlerine ve yabancı para cinsinden tahvillere de yatırım yaparak portföyünü çeşitlendirilir ve bu şekilde getirisini orta ve uzun vadede risksiz getirinin üzerine taşımayı amaçlar.
Fon, portföyünde oluşacak piyasa ve kur riskinden korunmak amacıyla veya iyimser piyasa koşullarının oluştuğu dönemlerde getiriyi artırmak amacıyla vadeli işlem sözleşmeleri kullanabilir. Fonun getiri hedefi uzun vadede risksiz getirinin üzerinde getiri elde etmektir. Fonun getiri hedefleri uzun vadelidir. Bu nedenle, bir yıldan kısa sürede fondan ayrılmayı düşünen yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olmayabilir. Sabit getirili enstrümanların fiyatlarındaki değişimler fon fiyatını etkileyebilir.

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dengeli Değişken Fon(İkinci Değişken):

Fonun yatırım amacı farklı coğrafyalardan, farklı türdeki varlıklara yatırım yaparak uzun vadede kısa vadeli tahvil getirilerinin üzerinde sermaye büyümesi elde etmektir.
Fon, ağırlıklı Türk Lirası cinsinden varlıklar olmak üzere çeşitli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon belirli miktarlarda hisse senetleri, şirket tahvilleri , emtialara ve getiriyi arttırma ve riski dağıtma amacıyla yabancı ülkelerin sermaye araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, diğer fonlara ve borsa yatırım fonlarınada yatırım yapabilir. Fonun getiri hedefleri uzun vadelidir. Bu nedenle, bir yıldan kısa sürede fondan ayrılmayı düşünen yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olmayabilir. Sabit getirili enstrümanların fiyatlarındaki değişimler fon fiyatını etkileyebilir.

HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon(Üçüncü Değişken):

Fonun yatırım amacı farklı coğrafyalardan, farklı türdeki varlıklara yatırım yaparak uzun vadede orta vadeli tahvil getirilerinin üzerinde sermaye büyümesi elde etmektir.
Fon, ağırlıklı Türk Lirası cinsinden varlıklar olmak üzere çeşitli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon belirli miktarlarda hisse senetleri, şirket tahvilleri , emtialara ve getiriyi arttırma ve riski dağıtma amacıyla yabancı ülkelerin sermaye araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, diğer fonlara ve borsa yatırım fonlarınada yatırım yapabilir. Fonun getiri hedefleri uzun vadelidir. Bu nedenle, bir yıldan kısa sürede fondan ayrılmayı düşünen yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olmayabilir. Sabit getirili enstrümanların fiyatlarındaki değişimler fon fiyatını etkileyebilir. Ayrıca fon farklı özelliklerdeki yurtiçi ve yurtdışı finansal ürünlere yatırım yaptığından, farklı ürün ve piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenebilir.

HSBC Portföy Global BYF Fon Sepeti Fonu:

Fonun yatırım amacı başta ABD Doları olmak üzere yabancı para cinsinden farklı türlerdeki varlık sınıflarına yatırım yaparak uzun vadede ABD Doları cinsinden sermaye kazancı elde etmektir.
- Fon portföyünün en az %80’i yabancı para cinsinden borsa yatırım fonlarına yatırılır. %20 lik kısmı ile ise sermaye piyasası araçları, nakit ve nakite dayalı varlıklara yatırım yapabilir. Fonun eşik değeri 1 Yıllık ABD Doları Libor Faizi’dir.
Fonun getiri hedefleri uzun vadelidir. Bu nedenle, bir yıldan kısa sürede fondan ayrılmayı düşünen yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olmayabilir. Kurlardaki değişimler fon fiyatını etkileyebilir.Ayrıca fon farklı özelliklerdeki yurtiçi ve yurtdışı finansal ürünlere yatırım yaptığından, farklı ürün ve piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenebilir.

HSBC Portföy Değişken Fon:

Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile uzun vadede yatırımcılarına istikrarlı bir getiri sunmaktır.Değişken fon olması itibariyle hisse senetlerinin yanında kamu veya özel sektör bonolarına yatırım yaparak portföy çeşitliliği sağlar ve hisse yoğun fonlara göre daha düşük oynaklığa sahiptir. Kontrollü risk alarak tahvil getirisi yanısıra hisse senedinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için uygun bir üründür.

HSBC Portföy Altın Fonu:

Fonun yatırım amacı TL cinsinden altın fiyatlarındaki değişime paralel getiri elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu portföyün % 20 lik kısmı ile ters repo, mevduat,borsa para piyasası ve nakite yatırım yapılabilir. Birikimlerini altına dayalı ürünlerde değerlendirmek için alternatif yatırım arayan yatırımcılar içindir. Altın fiyatlarının yanı sıra Amerikan Doları/TL kurundaki dalgalanmalar da fonun fiyatını etkilemektedir.

HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu:

Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak BIST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşurken geri kalanı ile ters repo, nakit ve/veya borsa para piyasasına yatırım yapılır.
Yatırımlarını hisse senedinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun bir fondur. Yatırımcıya hisse senetlerinin yüksek riskinin karşılığında yüksek getiri imkanlarından faydalanma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Fon hisse senedi yoğun fondur.

HSBC Portföy BIST 30 Hisse Senedi Fonu:

Fonun yatırım amacı, BİST-30 endeksini %100'e yakın bir korelasyonla takip ederek endeksin getirisini elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak BIST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşurken geri kalanı ile ters repo, nakit ve/veya borsa para piyasasına yatırım yapılır. Bu fon, BIST-30 endeksinin getirisine yakın bir getiri elde etmek isteyen müşterilerimize, ayrı ayrı hisse senetlerini alıp satmak yerine tek enstrumanla BIST-30 endeksinin getirisini azami ölçüde yansıtmayı hedeflemektedir. Fonun yapısı gereği, yüksek risk içermektedir. Fon hisse senedi yoğun fondur.

Daha fazlası:

Ayrıntılı bilgi için, HSBC Bank Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111'i arayabilirsiniz.