HSBC Türkiye
English
Bireysel İnternet Bankacılığı Anında Şifre Demo Giriş
Mobil Bankacılık
Şirket İnternet Bankacılığı Giriş Şirket İnternet Bankacılığı şifrenizi hemen alın! Şirket İnternet Bankacılığı hizmetimizi şifre almadan denemek için tıklayın!

  Menü yükleniyor...

Bireysel Emeklilik Sistemi

Ülkemizde gerçekleşmekte olan sosyal güvenlik reformunun bir parçası niteliğinde özel emeklilik programlarının oluşturulabilmesi amacıyla 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 7 Nisan 2001 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmış ve 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ni , gönüllülük esasına dayalı ve her kesime açık, her bireyin kendi birikimleri ölçütünde dahil olabileceği, kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı nitelikte Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve Bağımsız denetim şirketleri gibi kurum ve kuruluşların denetim, gözetim ve kontrolü altında olan emeklilik şirketleri oluşturmaktadır. Sistemdeki birikimler, emeklilik şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi olarak kurdukları emeklilik yatırım fonlarında, her bireyin risk getiri profiline uygun olarak yönetilir.

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları; nakit ve vadeli mevduat, ters repo dahil borçlanma araçları, hisse senetleri, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, vadeli işlem ve opsiyonlar, borsa para piyasası işlemleri, yatırım fonları ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nca uygun görülen diğer finansal enstrümanlara yatırım yapabilirler.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne, 18 yaşını doldurmuş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes katılabilir. Katılımcılar, 10 yıl süreyle katkı payı ödemesi yaptıktan ve 56 yaşını doldurduktan sonra emeklilik hakkı kazanırlar.. Sistemdeki birikimler 1 yıllık sürenin sonunda başka emeklilik şirketlerine aktarılabilmektedir.Katılımcıların yapacakları katkı payı ödemeleri, bireysel emeklilik hesaplarında izlenir ve emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 29/06/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.Bu kapsamdaki yeni yasal düzenlemeler sayesinde Bireysel Emeklilik Sistemi, devlet tarafından doğrudan teşvik edilen ve tüm katılımcıların bu teşvikten daha etkin faydalanacağı bir yapıya kavuşmuştur.

Katkı payı Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak 01.01.2013 tarihinden itibaren devletin, tüm bireysel emeklilik katılımcılarının ilgili hesaplarına aylık olarak belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu oran, katılımcıların aylık ödediği katkı payı tutarının %25'i kadar olacaktır. Bir takvim yılı içinde yıllık brüt asgari ücretin %25'ine kadar Devlet Katkısı elde edilebilecektir. Bununla beraber, 29 Mayıs 2012 tarihinden önce sistemde bulunan ve 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar Devlet Katkısı alamayacaktır.

Devlet Katkısı'na kademeli olarak hak kazanılacaktır.

    Katılımcılardan;

  • En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,
  • En az 6 yıl kalanlar %35'ine,
  • En az 10 yıl kalanlar %60'ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar Devlet Katkısı'nın %100'üne
  • hak kazanacaktır.


Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilik hakkı elde edebilmeniz için, 10 yıl boyunca katkı payı ödemeniz ve 56 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir. Emeklilik hakkı kazandıktan sonra bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinizi kısmi olarak, emekli maaşı olarak veya toplu ödeme şeklinde alabilirsiniz. Birikimlerinizi kısmen almak isterseniz; hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabınızdan birikimlerin ödenmesini talep edebilirsiniz.